Zoek een appartement 

Disclaimer
Deze internetsite wordt u aangeboden door Macaza. Op de inhoud van deze site (alle teksten, foto's en programmatuur) heeft Macaza het auteursrecht.

Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van
Macaza is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. De ontwikkelaar maakt een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die lopende het verdere traject nog plaatsvinden. De plattegronden en de eventueel daarop aangegeven maatvoeringen en voorzieningen e.d. zijn indicatief.

Het is nadrukkelijk verboden om gedeeltes van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. Macaza probeert te allen tijde de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Macaza is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.